Klimatutsläppen måste upphöra inom 50 år

Utsläppen av växthusgaser måste ner till noll senast år 2050 om världen ska kunna hejda den globala uppvärmningen vid högst två grader som EU och FN satt som mål, enligt en ny kanadensisk forskarstudie.

EUs plan att halvera utsläppen till 2050 räcker inte på långa väger, menar de kanadensiska klimatforskarna vid University of Victoria i British Columbia. I deras datormodeller så stannade medeltemperaturen på jorden under två grader först när de klimatpåverkande gaserna upphörde helt.

(TT/Geophysical Research Letters)