CO2-halter tycks öka snabbare

Nya mätningar tyder på att koldioxidhalten i atmosfären ökar snabbare än vad klimatmodellerna har kunnat förutse. Och det skulle kunna bero på att naturens förmåga att ta upp våra koldioxidutsläpp har försämrats - mycket tidigare än beräknat. Det hävdar en grupp forskare i en ny studie.

Hälften av den koldioxid som vi släpper ut tas om hand av hav och marker - resten stannar kvar i atmosfären.
Men i takt med att koldioxidhalterna ökar och jordklotet värms upp så försämras de kemiska förutsättningarna för bland annat haven att ta hand om koldioxiden - och andelen som blir kvar i atmosfären ökar.

FN:s klimatpanel IPCC anser att det här kommer ske först om några årtionden. Men de bland annat brittiska och australiska forskarna bakom den nya studien menar att de redan nu kan se att andelen koldioxid som stannar kvar i atmosfären ökar. Och i så fall värms jorden upp snabbare än vad dagens klimatmodeller kan förutse. Det säger professor Henning Rodhe vid Stockholms universitet:

– Man får en accelererad ökning av koldioxidhalten och därmed blir växthuseffekten större och uppvärmningen går fortare än man kanske trodde tidigare.
Resultaten i studien är fortfarande osäkra. Men om de stämmer så är de ännu ett bevis på hur svårt det är att göra klimatmodeller som visar rätt.

– Vi vet ju att klimatmodeller är osäkra. Det finns mycket vi inte förstår så i detalj så vi kan beskriva det i modeller, men å andra sidan är ju modellerna det enda redskap vi har för att säga något om vad som kommer hända med klimatet i framtiden.

Studien publiceras i den Amerikanska vetenskapsakademins tidskrift PNAS