Föräldrar till cancersjuka barn svårt stressade

Föräldrar till barn som fått cancer drabbas ofta av mycket svår psykisk stress - så allvarligt att det kan jämföras med personer som fått diagnosen PTSD, posttraumatiskt stressyndrom. Det visar en studie från Karolinska Institutet.

PTSD är den allvarligaste och mest bestående formen av posttraumatisk stress, och för det mesta behövs professionell hjälp för att komma ur problemen. Forskaren bakom studien anser att vården av barn med cancer också måste inrikta sig på föräldrarnas och familjens situation.