Psykologisk stress hos barn riskfaktor för diabetes

Om små barn, mellan ett, och ett och ett halvt år gamla, är med om skilsmässor eller andra traumatiska familjehändelser ökar risken att senare få diabetes, visar en svensk studie där 17 000 barn följts.

Psykologisk stress har också ett samband med övervikt och fetma hos barn och det i sin tur är en annan riskfaktor för att få diabetes. 

– Det är första gången man sett att psykologisk stress sätter igång immunförsvaret mot insulinproducerande celler, säger professor Johnny Ludvigsson till ÖstgötaCorrespondenten.