Cellförändringar på livmoderhalsen ökar risken för cancer i 25 år

Cancerrisken för kvinnor som opererats för svåra cellförändringar i livmoderhalsen består i 25 år, enligt en studie från Sahlgrenska Akademin i Göteborg. De här kvinnorna behöver följas upp inom vården mycket längre än idag, konstaterar en expertgrupp inom den svenska gynekologföreningen som inom kort lägger fram nya riktlinjer.

– Det är viktigt att man fortsätter att gå på kontroller, i första hand med cellprover, tillräckligt länge efter en behandling, minst 20 år, säger Bengt Andrae, överläkare vid Kvinnokliniken i Gävle och ordförande i gynkekologföreningens expertgrupp som ser över riktlinjerna nu. 

– Det är också viktigt att man fortsätter även efter 60 års ålder då kallelserna till den vanliga screeningen upphör.

Den regelbundna cellprovskontroll som svenska kvinnor mellan 23 och 60 år kallas till kan tidigt avslöja cellförändringar som föregår cancer. Då opereras vävnad på livmodertappen bort och cancern hejdas.

Men den som haft cellförändringar och opererats, löper risk att drabbas igen och utveckla livmoderhalscancer eller cancer i slidan. De här kvinnorna löper mer än dubbelt så stor risk, som den som aldrig haft onormala cellprover att drabbas av någon av cancerformerna. Det visar en stor studie gjord vid Sahlgrenska akademin som publiceras idag.

Författaren gynekologen Björn Strander drar just slutsatsen att en längre uppföljning behövs. Han talar till och med om 25 år. Idag är praxis olika på olika sjukhus säger han.

– Det är många kliniker som släpper de här kvinnorna efter 3-4-5 år. I några fall går de kvar längre, men väldigt sällan mer än 10 år, säger Strander.

Men det viktigaste för att rädda liv är att få alla kvinnor att gå på cellprovskontrollerna. Nu är det en av fem som inte gör det, säger Bengt Andrae.

– Om man fick alla att delta skulle vi säkert få se 100 färre dödsfall i landet och flera 100 färre cancerfall.

En årlig kontroll bör kvinnor som haft cellförändringar göra enligt experterna.