Mångfald bra för ekosystemen

Om det finns en rik biologisk mångfald i djuphaven, så får det djuphavens ekosystem att fungera bättre, visar en ny italiensk studie som publicerats i tidskriften Current Biology.

På platser där det finns många olika arter av djur och växter sker sådant som förmultning och energiflöde från växter uppåt i näringskedjan tätare och mer effektivt.

Det här visar att varje art som utrotas kan spela stor roll för hälsan i världens hav.

I studien har forskarna har utgått från rundmaskar, som anses vara en bra indikator på hur resten av djur- och växtlivet på en plats ser ut.