Orangutanger kan också le

En mänsklig förmåga som sägs skilja oss från djuren är att kunna skratta. Men studier på orangutanger visar att de också gör miner som ser ut som ett leende och att det här leendet smittar mellan orangutanger som tycker om varandra.

Att orangutanger automatiskt härmar leenden från en annan apa de känner sympati för, visar enligt de tyska och brittiska forskarna att förmågan att skratta måste ha utvecklats hos en gemensam förfader till människoaporna. /Biology Letters/ BBC