Danskt världsrekord i ål

Danska forskare har med hjälp av hormondopning slagit nytt världsrekord i något så annorlunda som ålförökning när de lyckades hålla liv i nykläckta ålar i 12 dagar.

Det nya rekordet gjorde forskningsledare Jonna Tomkiewicz på Danmarks tekniska universitet mycket glad:
– Vi var självklart mycket begeistrade, det var fantastiskt att se de små ål-larverna utvecklas.

Det förra världsrekordet låg på bara 3,5 dagar. Det sattes av ett sovietiskt team i mitten på 80-talet, men danskarna är nu bättre för de har satsat hormondopning i kombination med specialkost.

En komplicerad fisk
Ålen leker bara i Sargassohavet långt ute i Atlanten och har en inbyggd spärr som gör att de inte blir lekmogna förrän de har simmat ända till Sargasso. För att trigga ålarna till lek redan i Danmark så har danskarna sprutat in könshormon från kandensiska laxar i ålarns hjärnor, man har dessutom bara använt farmade ålhonor som fått specialkost. Men eftersom forskarna inte kunnat studera leken i Sargassohavet så är det ingen som vet vilka livsbetingelser de nykläckta ålarna vill ha för att klara sig. Det är därför som ålarna i det danska försöket dog redan efter tolv dagar.

Den europeiska ålen är mycket värdefull för fiskenäringen och exporten av levande ål till Kina omsätter mångmiljonbelopp, samtidigt så är den europeiska ålen akut hotad. Så uppfödning i fångenskap skulle kunna ge stora vinster.