Fåglar med antibiotikaresistenta bakterier funna i Arktis

Antibiotikaresistens anses vara ett stort hot mot en fungerande sjukvård och de nya fågelfynden är oroande, säger infektionsläkaren Jonas Bonnedahl från Länssjukhuset i Kalmar.
– Det är ett tecken på att vi återigen måste börja fundera på detta med antibiotikaresistens, som är ett stort bekymmer.

Tillsammans med kollegor har han tagit prover på 97 fåglar - under en expedition i nordöstra Sibirien, norra Alska och norra Grönland.

Och forskarna hittar alltså bakterier hos fåglarna som är motståndskraftiga mot antibiotika, en del av dom till och med mot flera olika sorter, så kallad multipel resistens.

Det här är ytterligare ett tecken på att antibiotikaresistens inte längre är ett problem begränsat till sjukvården.

Dom resistenta bakterierna finns ute i naturen, inte bara hos fåglar i västvärlden som man visste tidigare, utan även långt bort från dom trakter där läkemedlen används.

Forskarna tror att fåglarna i Arktis kan ha plockat upp bakterierna på vägen dit, när dom flyttat via till exempel sydostasien eller andra tätt befolkade områden.

Men även ungfåglar, som aldrig lämnat Arktis bar på dom resistenta bakterierna.

Och det betyder att dom resistenta bakterierna KAN finnas även ute i den arktiska miljön, till exempel i vattendrag.

– En sak kan ju vara att den plockar upp sin mag- och tarmflora från sina föräldrar. Men sen kan det ju vara så tråkigt att vi nu har använt så mycket anitibiotika globalt sett på ett icke ekologiskt hållbart sett, att det till och med håller på att etablera sig uppe i Arktis, säger Bonnedahl.

Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Emerging Infectious Diseases (januari -08).