Odlad fisk hälften av all konsumtion

Odlingen av fisk ökar kraftigt globalt sett. Närmare hälften av all fisk och skaldjur som konsumeras i världen idag är odlad. Men det här ökade vattenbruket medför också problem för miljön.

– Vattenbruket är en av de mest snabbväxande livsmedelsektorerna i världen, säger dr Doris Soto som ansvarar för vattenbruksfrågor på FN:s livsmedelsorgan FAO.

Nästan 50 procent av den fisk och de skaldjur som mänskligheten konsumerar kommer idag från odlingar. Den årliga tillväxten har de senaste decennierna legat på närmare 9 procent.

– Betydelsen ökar i takt med ökande befolkning samtidigt som världshaven fiskas ut, säger dr Soto.

Kina störst
Asien dominerar världens vattenbruk med 90 procent av produktionen, och det är det kinesiska vattebruket som är störst. Kina har en flertusenårig tradition av vattenbruk och man satsar idag hårt för att utveckla näringen.

Med en produktion på närmare 40 miljoner ton står Kina för 70 procent världsproduktionen. Den mycket blygsamma svenska produktionen på 8000 ton utgörs mest av regnbåge. I Kina dominerar växtätande karpar.

Risk för miljön
Vattenbruk kan påverka miljön med bland annat övergödning, odlad fisk som rymmer och blandar sig med vilda bestånd och risk för smittspridning.

Det här är problem som vattenbruket ständigt arbetar med, enligt Doris Soto, men hon menar att den största utmaningen för vattenbruket är att få folk att förstå vattenbrukets avgörande betydelse för världens livsmedelsproduktion.

Helén Andersson är oceanograf på Göteborgs universitet och hon arbetar med ett forskningsprojekt på Kinas ostkust där hela havsområden är avsatta till vattenbruk med stor miljöpåverkan som följd.

Nya metoder minskar miljöpåverkan
Men hon anser att de vattenomsättningsmodeller hon arbetar med i Kina för att minska miljöpåverkan skulle kunna användas för att utveckla vattenbruket även i Sverige.

– Vi har så goda redskap idag, så goda modeller för att kunna se vilken odlingskapacitet man skulle kunna ha i ett område, så att man kan se att den blir ekonomiskt lönsam. Och vi har också goda modeller och kunskap om strömmar i våra kustvatten så att man kan se till att man inte får en negativ miljöpåverkan, säger Helén Andersson.

Hör mer i P1:s nya programserie Miljölarm, 
söndag  kl 13.03 i P1.