Regeringen vill satsa mer på medicin- och klimatforskning

Regeringen vill satsa mer pengar på medicinsk forskning, och man vill också öka satsningarna på klimatrelaterad forskning. Det skriver högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg idag i DN Debatt.

De nya riktlinjerna är tänkta att ingå i en forskningsproposition som presenteras i höst.

Leijonborg skriver också att universitet och högskolor i större utsträckning måste konkurrera om forskningsanslag, och att vissa kvalitetskriterier då kommer att styra anslagen.

Han understryker också vikten av att satsa både på grundforskning och tillämpad forskning. Hur stora anslagen ska bli vill han dock ännu inte säga.