Forskare oroliga för för mycket administration

Nu kommer reaktionerna på forskningsminister Lars Leijonborg debattartikel om regeringens satsning i höst på medicin och klimat och grundforskning. Arne Jarrick, som är huvudsekreterare för humaniora och samhälle på Vetenskapsrådet, är skeptisk till om det i slutändan verkligen blir mer pengar också till grundforskning.

– Precis som tidigare satsar man för mycket på de strategiska områden som redan är väldigt beforskade. Jag tror inte man skulle behöva göra någon extra satsning alls på klimatforsning, säger Arne Jarrick.

Lars Leijonborgs tal om mer pengar till nyfikenhetsstyrd låter bra tycker han, men fokus verkar snarare ligga på sådant som kan ge jobb snabbt.

Forskningsministern har också gjort klart att mer pengar ska gå direkt till universiteten och till de allra bästa - inte delas ut på gamla meriter som idag. Vilka kvalitetskrav som ska styra är inte klart ännu. Men i en utredning föreslås basanslag på fyra år i stöten.

För kort tid
Det är för kort tid säger vissa. Och något måste göras åt att det finns mer än 30 stora forskningsfinansiärer i Sverige att söka pengar från och ett blankettraseri som stjäl forskningstid, anser Lunds universitetsrektor Göran Bexell:

– Man måste hitta ett system som göra att det blir mer tid för forskning för den enskilde forskaren. 

På Lunds universitet räknade man ut häromåret att forskarna lagt ned motsvarande sex år på heltid för att söka Linnéstödet från Vetenskaprådet. Och 4 av 5 professorer i radioprogrammet Kalibers undersökning tyckte att de lägger orimligt mycket tid på att söka pengar. En åsikt som även forskningsminster Lars Leijonborg hört av många:

– Jag träffade någon forskare som sa att ena halvan av min arbetstid söker jag pengar och andra halvan utvärderar jag andras insattser och forska hinner jag inte längre, och när vi har kommit dithän då har vi hamnat snett, säger Leijonborg.