Gummi lagar sig själv

Franska forskare har lyckats framställa ett självläkande gummimaterial, och som till och med kan reperara sig även om det gått sönder i två delar. Pressar man ihop de trasiga bitarna i några minuter i rumstemperatur blir gummit helt igen, enligt tidskriften Nature.

I vanligt gummi hänger materialet ihop med starka kemiska bindningar men de går av för alltid när det töjs ut för mycket. I det här materialet är bindningar svagare men kan lätt knytas ihop igen.

Gummimaterialet är framställt av billiga ingredienser - enkla fettsyror och urinämne. Forskarna tänker sig att det kan användas till exempel till självreparerande gummipackningar eller varför inte leksaker?