Alltmer forskning i låtsasvärlden

Alltfler psykologiforskare har börjat upptäcka att man kan göra studier i den virtuella datorvärlden Second Life. Om man gör sin forskning i en låtsasvärld på låtsaspersoner kan man göra sådant som annars skulle vara omöjligt eller till och med oetiskt.

Bland annat har forskare från University College i London upprepat ett ökänt försök från 1963, där försökspersonerna blev tillsagda att utsätta andra försökspersoner för dödliga elstötar. Fast de som gav stötar mådde dåligt, fortsatte många ändå, och det blev likande resultat även när försökspersonerna inte var verkliga utan figurer i datorvärlden.

I Second Life går det också att göra betydligt större beteendestudier än när man har med levande försökspersoner att göra. Hos datorpersonerna kan man följa varenda litet steg.

Men andra forskare är skeptiska till hur användbara såna här resultat kan vara. Till exempel borde ju virtuella personer vara mer benägna att ta risker än riktiga människor eftersom det inte gör så mycket om de dör.

(Scientific American Mind)