Forskning mot tankestyrd protes

Forskare från universitetet i Leicester har testat att visa bilder bara bråkdelen av en sekund för försökspersoner och sen frågat om de såg vad bilden föreställde. Samtidigt mätte forskarna reaktionerna hos enskilda hjärnceller i den del av hjärnan som heter Hippocampus, och fann att bara när försökspersonen verkligen medvetet förstått vad bilden som blinkade till, föreställde, så reagerade de enskilda hjärncellerna och sände iväg nervsignaler.

Studien utfördes på patienter som skulle genomgå en operation mot epilepsi och forskarna hoppas att de nya rönen ska kunna leda till att man kan skapa styrsystem för proteser som styrs endast med tankekraft.

(Studien publiceras i PNAS)