För första gången har en elektron filmats

För första gången har forskare lyckats filma en elektron - något som tidigare varit omöjligt eftersom elektroner rör sig så snabbt. Men nu finns alltså filmen som visar en elektron som guppar upp och ned på en ljusvåg.

Det är forskare vid Lunds tekniska högskola som lyckats filma elektronen med hjälp av extremt korta laserpulser, i storleksordningen en attosekund - eller en sekund delat med en miljard och så en miljard igen.

Det är en vidareutveckling av den teknik som fick Nobelpris för snart tio år sen. Då handlade det om femtosekunder, men det här är alltså tusen gånger snabbare.