Överraskande fosterdöd bland älgar

Sex av de tolv älgkor som sköts på Öland under jakten förra året bar på döda foster. Det visar en analys som forskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt har gjort.

Enligt Svenska Dagbladet har en liknande fosterdöd aldrig tidigare upptäckts hos älgar.

Forskarna ser upptäkten som oroande eftersom älgar ofta får i sig miljögifter som finns i naturen.

Men orsaken till fosterdöden är inte känd. Den kan också bero på sjukdomar som sprids till älgarna via färstingar, eller på grund av inavel i älgstammen på Öland.