Vuxna celler kan gå i barndom utan cancerrisk

Tekniken att programmera om celler till att bli stamceller har tidigare gett en ökad cancerrisk. Men nu har den japanska forskargruppen som ligger bakom genombrottet kommit runt problemet.

– Man har tidigare sett att det finns ökad risk för tumör men nu kringgått det, säger svenske stamcellsforskaren Jonas Frisén vid Karolinska institutet.
Tekniken handlar alltså om att få mogna celler att backa i utvecklingen och bli som de ursprungliga celler som kallas embryonala stamceller, de som sen kan utvecklas till alla celler i kroppen.

Stort genombrott
När den japanska gruppen först lyckades i höstas så kallade tidskriften science det för årets näst största vetenskapliga genombrott. Nu beskriver forskarna i science hur de har förfinat tekniken och de har inte bara kommit runt tumörproblemet, de har också visat tydligare än förut att det går att få fullt mogna celler att backa.
Det här betyder, säger Jonas Frisén, att utvecklingen nu fortsätter i rasande fart, mot målet att kunna använda stamcellerna praktiskt - i ett första steg för att ta fram mänskliga celler att pröva läkemedel på, och senare att transplantera celler för att ersätta celler hos sjuka människor. Genom att man med den här metoden kommer kunna utgå från patientens egna celler kan det fungera extra bra.

Slipper embryonala stamceller
Dom nya framstegen stärker nu denna metod i förhållande till andra sätt att ta fram embryonala stamceller säger Jonas Frisén:
– Reprogrammering ter sig allt mer som ett otroligt attraktivt sätt att ta fram stamceller. Dels genom att man kan få personliga stamceller, alltså patientidentiska stamceller, och också genom att man undviker användandet av mänskliga embryon som har varit etiskt kontroversiellt.