Hårstrån avslöjar var du druckit vatten

Håranalys är en metod som bland annat används i brottsutredningar, och nu presenterar forskare i USA nya framsteg på området. Forskarna säger sig kunna visa var en person kommer ifrån eller mer exakt vart personen druckit vatten.

Man är vad man äter brukar det ju heta eller dricker i det här fallet. Dricksvattnets kemiska sammansättning skiljer sig mellan olika regioner och därför är det möjligt att se vart en viss person befann sig när den drack vattnet, en slags historisk vägkarta över vart personen befunnit sig veckor eller till och med år tillbaka i tiden.


Typ av regnvatten avgör
Forskarna beskriver i tidskriften PNAS sin analys av olika atomtyper av väte och syre i håret, som ju är vattnets grundläggande beståndsdelar. En sådan här atomtyp kallas isotop och olika isotoper väger olika mycket. I sin enklaste form kan man förklara variationen i dricksvattnet med att den tyngre varianten regnar ur molnen före den andra så att det finns mer av den vid kusterna och mindre inåt landet - även om vissa andra väderfaktorer också påverkar och har tagits hänsyn till.

Ledtrådar vid brott
Forskarna undersökte också icke-väderrelaterade faktorer som påverkar isotopmängden, som vad vi äter till exempel, men tror inte att det påverkar speciellt mycket. De menar att 85 procent av variationen i isotopmängd i håret kan förklaras med motsvarande variation i dricksvattnet.
Ett intressant användningsområde för metoden är brottsutredningar för att ge ledtrådar om vartifrån oidentifierade mordoffer kommer eller för att knyta en brottsmisstänkt till ett visst geografiskt område. Även i Sverige går det att se de här skillnaderna och det skulle alltså kunna vara möjligt att avgöra om någon druckit vatten i Norrland eller i Skåne.

Gabriella Björck
gabriella.bjorck@sr.se