Antidepressiva serotoninpiller inte bättre än sockerpiller

Den typ av antidepressiva läkemedel som höjer serotoninhalten i kroppen ifrågasätts nu i en artikel i tidskriften Public Library of Science Medicine. 35 vetenskapliga studier granskades. Också sådana som aldrig publicerats, bara registrerats hos amerikanska läkemedelsverket.

Forskarna fann att de antidepressiva pillren bara fungerade obetydligt bättre än sockerpiller. En liknande genomgång publicerades i New England Journal of Medicine för några veckor sedan med liknande resultat. Orsaken till att de så kallade SSRI-preparaten blivit så populära är enligt forskarna att bara de studier som visat positivt resultat gått i tryck.