93 procent av muslimer fördömer terror

Av världens muslimer är sju procent politiskt radikala. De övriga 93 procenten moderata och fördömer terrordåden mot New York och Washington, enligt en Gallupundersökning som gjorts under sex år på tre kontinenter.

De radikala sju procenten är inte mer religiösa än de övriga - istället anger de politiska skäl för sin radikalism.

Gallup har intervjuat 50 000 muslimer, som de hävdar är representativa för 90 procent av världens ungefär 800 miljoner muslimer.