Stroke vanligare bland amerikaner

Amerikaner drabbas klart oftare av stroke än européer.
Det visar en ny studie som studerat över 40 000 amerikaner och européer som passerat 50 års ålder.

Det visar sig att en halv gång fler nordamerikanska män får stroke än de europeiska männen.
När det gäller kvinnor är skillnaden ännu större, dubbelt så många kvinnor får stroke i USA jämfört med Europa.
Anledningen är enligt forskarna att amerikaner har flera riskfaktorer för stroke, som till exempel fetma, diabetes, rökning, låg fysisk aktivitet och alkoholkonsumtion.
Störst är skillnaderna mellan världsdelarna om man jämför fattiga amerikaner med fattiga européer.
Det kan förklaras av att det i Europa finns en allmän sjukvård samt mera förebyggande insatser, menar forskarna.