Skidturism stressar alptjädrar

Genom att analysera tjäderspillning runt skidsäsongens början fann ekologer från alpområdet en ökad mängd stresshormon när säsongen dragit igång, speciellt bland de fåglar som levde i turisttäta områden.

Stress påverkar fåglarnas förmåga att fortplanta sig. Antalet tjädrar minskar påtagligt i centraleuropa och ekologerna föreslår nu i en artikel i British Ecological Society’s Journal of Applied Ecology att man borde hålla skogarna där tjädrarna bor fria från turister.