Giftiga tennfärger används trots förbud

Svenska småbåtshamnar har betydligt högre halter av förbjudna giftiga tbt-båtbottenfärger, än hamnar i övriga europa. Det visar en inventering gjord av forskare vid Göteborgs och Stockholms universitet.

Tbt-färger innehåller tenn, och förbjöds i Sverige 1989. Färgen stör hormonbalansen hos havsdjur, havssnäckshonor får till exempel hankön och blir sterila.

Åke Granmo, forskare i ekotoxikologi vid Göteborgs universitet är en av fyra havsforsakre genomfört inventeringen.

– Jag tycker att det är mycket allvarligt att vi har smutsat ner våra havsområdenm som vi har gjort. Vi ser även höga halter i områden där det inte borde finnas någon nedsmutsning alls, säger han.

Undersökt bottenslam
Forskarna från Stockholms och Göteborgs universitet har undersökt bottenslammet i småbåtshamnar längs sveriges kust.

Högsta halterna hittas i just Göteborg och Stockholms hamnar och forskarna är säkra på att färgerna målats på skrov efter 1989 när förbudet för båtar under 25 meter kom. Annars skulle tennföreningarna ha brutits ned mer än vad de gjort.

Troligen har småbåtsägare hamstrat lager innan förbudet trädde ikraft för snart 20 år sen eller köpt färg som får användas för större båtar fram till i år.

Mycket giftiga
Tributyltennet i färgerna som hindrar påväxning av havstulpaner är mycket giftiga, särskilt för havssnäckor och musslor där honorna får hankön och blir sterila, men gifterna vandrar uppåt i näringskedjan och påverkar även fiskar och däggdjur.

Åke Granmo tror att man kanske måste sanera de mest förgiftade hamnarna:

– Hur ska man göra med det som finns i hamnarna? Ska man låta det vara eller ska man bedöma att riskerna så stora att vi måste ta upp det? Det blir oerhört dyrt, säger Åke Granmo.