Mindre järn än väntat på Merkurius

Merkurius stod i händelsernas centrum när solsystemet bildades. Ändå är den en försummad planet i rymdforskningen. Nu kommer en svensk avhandling på Merkurius, som visar att planeten innehåller mindre järn än man tidigare trott.
Solsystemets minsting, som ligger närmast solen har varit svår att besöka med rymdsonder eftersom hettan från solen varit för stark. Senast man skickade en sond till Merkurius var på 1970-talet. Johan Warell, astronom vid Uppsala universitet, har använt sig av det svenska solteleskopet på La Palma för att försöka analysera materialsammansättningen på Merkurius, som visar sig innehålla mindre järn än vad man har trott. - Man kan se att ytan på Merkurius är väldigt järnfattig, och det är konstigt med tanke på att planeten bildades närmast solen och dess järnrika nebulosor, säger Johan Warell. Merkurius är tung i förhållande till sin storlek, vilket tyder på att planeten har en järnrik kärna. Det faktum att ytan inte är järnrik kan bero på att det har skett ett nedslag av något på planeten som tagit bort den ursprungliga ytan. Merkurius är en intressant planet att studera när man vill ta reda på vad som hände när solsystemet bildades, eftersom den ligger närmast solen och på så sätt befann sig nära händelsernas centrum. - Att vi nu ser att planetens yta är järnfattig kan ge oss ny kunskap i hur solsystemet uppkom, säger Johan Warell.