För många träd huggs ned

Det är vanligt att skogsägare fäller träd som borde få stå kvar. Detta hotar både återväxten och den biologiska mångfalden i våra skogar.
I våra skogar finns så kallade hänsynsytor med bitar av skogen som ska lämnas kvar vid avverkningen. En studie vid skogsforskningsinstitutet SkogForsk, visar att nio av tio träd som borde lämnas kvar huggs ner. Det handlar om så kallade hänsynsytor, en bit skog som ska lämnas kvar vid avverkning, för att djur och växter ska kunna leva vidare på ett bra sätt. Lena Gustafsson har undersökt ett åttiotal sådana hänsynsytor, på privatägda hyggen i Ångermanland och Medelpad. Hon kan konstatera att det i regel avverkas även inom den skyddade andelen skog, och att det framförallt är de grova, gamla träden som fälls. - Vi vet sedan tidigare att de gamla och grova träden är en förutsättning för många växt- och djurarter, säger Lena Gustafsson. Ett antal hotade lavar, mossor och växter, är det tänkt ska skyddas, men även insekter och djur. För rovfåglar är gamla, höga träd vid hyggen, utmärkta boplatser. Nu är det inget lagbrott att fälla inom de här ytorna, eftersom de bara är rekommendationer av skogstyrelsen. Med mer information om deras betydelse för biologisk mångfald, hoppas hon nu att avverkningen bland de skyddade träden kan minska.