SMI avråder inte från resor till Asien

Den mystiska lunginflammation som brutit ut i Asien skördade i helgen sitt nionde dödsoffer. Myndigheter på Nya Zeeland och i USA avråder nu från resor till Asien, men svenska Smittskyddsinstitutet råder inte svenskarna att stanna hemma.
I helgen kan den mystiska lunginflammationen som brutit ut i Asien ha kommit till Europa. En läkare som behandlat patienter i Singapore har insjuknat, och finns nu isolerad på ett sjukhus i Frankfurt. Symtomen är hög feber, muskelvärk, hosta och sedan en efterföljande lunginflammation och Världshälsoorganisationen WHO, har utfärdat en global varning eftersom man inte vet vad som är själva smittämnet bakom inflammationen. I november i fjol, insjuknade 300 personer i Guandong i Kina och nu har 150 personer i Hongkong smittats. Därifrån har infektionen spridit sig till Singapore och Hanoi. Hittills har den krävt 9 dödsoffer. De som dött har varit helt friska innan de insjuknat och i olika åldrar, men gemensamt för dem är att de befunnit sig i sjukhusmiljöer i Hongkong eller Hanoi. Myndigheter på Nya Zeeland och USA råder nu folket att avstå från resor till de aktuella platserna och andra asiatiska länder, men svenska Smittskyddsinstitutet vill än så länge inte råda svenskar att stanna hemma eftersom smittan hittills inte visat tecken på att kunna spridas i samhället i stort. - Klart att det finns en viss risk med att befinna sig i de här länderna, men man måste komma ihåg att det bara är i sjukhusmiljöer som sjukdomsfallen har inträffat, säger Ragnar Norrby, generaldirektör på smittskyddsinstitutet.