Älgar skickar SMS för att avslöja betesvanor

I Västerbottens inland ska 25 älgkor förses med mobiltelefoner, som ska skicka SMS sju gånger om dygnet för att avslöja var älgarna befinner sig. Anledningen är att älgar som betar av småträd och trädplantor ställer till stora skador för skogsbruket.
Med hjälp av SMS-meddelandena ska forskarna kartlägga hur djuren rör sig i markerna och hur de använder skogen. Det ska sedan göra det lättare att komma fram till vilka åtgärder som kan minska betesskadorna på skogen. - Kanske kan man med ett annat skogsbrukssystem eller styrning av jakten minska skadorna, säger docent Göran Eriksson på institutionen för skoglig zooekologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå. En åtgärd i skogsbruket skulle kunna vara att man skapar viltåkrar i kraftledningsgatorna genom att kapa träd och sly i höjd med älgens mule, istället för närmare marken som man tidigare gjort.