Fågelvirus kan spridas bland människor

I Holland har man nu för första gången någonsin sett att ett influensavirus från en fågel har åstadkommit en direkt smittsam sjukdom hos människor. Infektionen har inget att göra med den okända lunginflammationen som brutit ut i Asien, men smittskyddsexperter anser ändå att den är värd att ta på allvar.
Det är holländska hönsskötare som har drabbats av en ögoninfektion sedan de smittats av fåglarnas influensavirus. Ögoninfektionen har sedan överförts mellan människor, och det här är första gången man har sett att en person som blivit smittad av en fågel har kunnat smitta en annan människa vidare. Fåglar har även tidigare smittat människor med virus. 1997 slaktades miljontals kycklingar i Hong Kong efter det att man visat att deras infektion spridits till människor. Men när kycklingarna var slaktade var faran över, smittan kunde nämligen inte överföras mellan människor. I dag är scenariot ett annat, den smitta som har dykt upp i Holland stannar alltså inte hos den människa som smittats, utan går vidare. Något man aldrig tidigare sett ske. Smittskyddsexperter tycker att detta är allvarligt. Infektionsexperten Björn Olsen, professor vid Norrlands Universitetssjukhus tror att man kommer behöva tänka om när det gäller spridning av infektioner. - Förr har man slagit sig för bröstet och sagt att det inte är någon fara, man har trott att de virus som finns hos fåglar inte flyttar över och sprids bland människor, säger Björn Olsen. Ett sätt att komma åt spridningen av den här typen av fågelinfektioner är enligt Björn Olsen en annan djurhållning. En orsak till att fågelvirus sprids är nämligen att man tränger ihop alldeles för många fåglar i alldeles för små burar.