Epidemier kan följa i krigets spår

Havererade avloppssystem, brist på rent vatten och trängsel i flyktingläger kan öka risken för epidemier i ett krigsdrabbat Irak.
Redan innan krigets utbrott hade Irak en dålig hälsosituation, bland annat beroende på förstörda vattenreningsverk. Nu finns risken att situationen förvärras, tror Anders Milton, ordförande för svenska Röda Korset. Störst risk är det att infektionssjukdomar som kolera, tyfus och paratyfus sprider sig. Därför kommer Röda Korset att arbeta under och efter kriget för att hejda smittspridningen i Irak.