Svensk rektor ska leda europeiskt forskningsråd

Det blir sannolikt Bertil Andersson, nuvarande rektor vid Linköpings universitet, som får den prestigefyllda chefsposten för European Science Foundation, den organisation som ska skapa ett gemensamt europeiskt forskningsråd.
Det europeiska forskningsrådets främsta uppgift blir att fördela pengar till grundforskningen i Europa. Idag fördelas anslagen av varje enskilt land. Bertil Andersson är huvudkandidat till jobbet som chef för European Science Foundation. Om han får det avgörs först formellt i en omröstning den 5 april .