Vetandets värld 2003-03-28

Historiska klubben handlar idag om kriget i Irak

Är kriget i Irak ett helt ny form av krig, som amerikanska general har hävdat. Är precisionsbombningar nya? Hur har media och propaganda fungerat i andra krig? Två militärhistoriker analyserar likheter med dagens amerikanska krigföring i Irak och det amerikanska inbördeskriget på 1800-talet. De menar också att alla krigförande i alla tider odlat myten om "det snabba kriget", men att det snabba kriget nästan akldrig existerat.

Medverkande: Lars Ericson och Gunnar Åselius, militärhistoriker vid Försvarshögskolan

Programledare John Chrispinsson