Veckomagasin 2003-03-22

Hur skulle man kunna medla mellan Bush och Saddam Hussein, diskuterar vi med freds- och konfliktforskare. Nya vägar för fågelsmitta väcker oro i Holland. SF-arkiven blir nu digitalt åtkomliga för alla som vill se dem...
Freds- och konfliktforskning Irak-USA En diskussion om hur kriget i Irak hade kunnat förhindras, när det gick snett, om varför Saddam Hussein är så svår att komma åt etcetera med Peter Wallensten, professor i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. Nyhetssvep ... om att planeten Merkurius innehåller mindre järn än man trott, och om ett av Sveriges största vetenskapliga priser, Gad Rausings pris på 800 000 kronor som går till historieprofessor Einar Niemi vid Tromsö universitet för forskning om ett av Skandinaviens mer okända minoritetsfolk - kvänerna. Fågelvirus smittar människor Ett fågelvirus i Holland har för första gången spridit sig från människa till människa direkt från höns. I det här fallet var det en ofarlig ögoninflammation men denna nya smittväg väcker oro för framtiden. Smittspridning i Irak Sjukdomsutbrott befaras i Irakkrigets spår. Men utgångsläget är redan dåligt; tidigare hade Irak en avancerad sjukvård men tidigare krig och FN-sanktioner har förvärrat situationen så att vattentillgången och avloppsreningen var dåliga redan före krigets utbrott. Anders Milton, ordförande i Svenska Röda Korset, intervjuas. Hur går hjälparbetet till? I ett krigsdrabbat område är det vanligt att vatten- och reningsverk är sönderbombade. Detta medför stora hälsoproblem i de områden där krigsflyktingar befinner sig. Många personer på samma plats, utan vatten och latriner gör att smittor lätt sprids. Ylva Strömberg, sjuksköterska vid Läkare utan gränser berättar om problematiken kring flyktingläger. Filmarkiv digitaliseras Alltfler arkiv digitaliseras. Nu är det filmarkivens tur, vilket blir en revolution för filmforskare som slipper sitta och spola fram och tillbaka på gamla band. Vi besökte Statens ljud- och bildarkiv i Stockholm för att ta en titt på deras nya digitala journalfilmsarkiv, som slår upp portarna nu i vår. Vinnande vetande Svar på förra veckans fråga: Bladskärarmyra. Vinnare: Thorsten Svensson i Göteborg. Veckans fråga: Vilket år drabbade Hong Kong-influensan världen. Att transmutera kärnavfall Utbränt kärnbränsle måste slutförvaras på ett säkert sätt i minst 100 000 år. Att förkorta den tiden till kanske 1000 år har länge varit en önskedröm för kärnkraftsforskare, och nu har man tagit ett steg på vägen mot att få den drömmen att gå i uppfyllelse, det hävdar i alla fall forskarna som träffades i Göteborg under veckan för att diskutera transmutation - metoder för att omvandla radioaktiva ämnen med lång halveringstid till ämnen med kortare halveringstid, och på så vis få kortare slutförvaring Jan Olov Liljesin berättar om tekniken Krönika ... om vår civilisations utveckling mellan Eufrat och Tigris.