Farligt vara flyttfågel i krigstider

Stora skaror flyttfåglar har nu startat den långa färden norrut från Afrika. Något som i krigstider innebär många faror.
Enligt sydafrikanska fågelexperter riskerar mer än en miljon flyttfåglar att dö när de flyger från Sydafrika, via krigsdrabbade Irak, för att häcka i Europa och norra Asien. Enligt forskarna vid universitetet i Kapstaden innebar kriget mellan Iran och Irak 1980-1988, och Kuwaitkriget 1990-1991, mycket svåra följder för flyttfåglarna. Främst på grund av de hårda striderna i de väldiga träskmarkerna i Irak, som är viktiga flyttfågel-rastplatser.