Största vattenkonferensen någonsin avslutad

I helgen avslutades världens hittills största vattenkonferens i Kyoto i Japan. Där lade FN:s svenskbaserade institut Global international waters assessment, GIWA, fram en rapport om världens vattenresurser. Idag saknar över en miljard människor rent dricksvatten, en siffra som befaras öka.
Var femte människa lever idag i områden med förorenat dricksvatten. Men med uttrycket att leva under vattenstress behöver man inte mena brist på rent dricksvatten, det kan också betyda att det inte finns tillräckligt med vatten för att producera mat. - År 2025 beräknas två tredjedelar av jordens befolkning leva i områden under svår vattenstress, säger Olof Lindén, vetenskaplig rådgivare på GIWA. Enligt Olof Lindén så ökar andelen människor i världen som lever under vattenstress snabbt. Något som mycket beror på att det behövs så mycket vatten för att producera mat. De riktigt stora konsumenterna är jordbruket och djurhållningen. Hela 70 procent av jordens färskvatten går åt till att producera mat, enligt GIWA:s rapport. För att exempelvis framställa ett kilo vete går det åt ett och ett halvt ton, alltså femtonhundra liter, färskt vatten. För nötkött är siffran tio gånger så hög. Ett kilo kött kräver femton tusen liter vatten. I rapporten tar GIWA också ett ekologiskt grepp om världens vattenproblem. Det gör man med avstamp i hur vatten breder ut sig och hänger samman geografiskt, snarare än hur nationsgränser är dragna. GIWA har ritat om världskartan och delat in världen i 66 delområden, baserat på de stora vattendragens avrinningsområden. På det här sättet har man redan tidigare angripit problem med gränsöverskridande vatten, till exempel i arbetet med att rena Europas floder, men GIWA:s rapport är den första i sitt slag som inkluderar hela jordens så kallade gränsöverskridande vatten. GIWA hoppas nu att deras rapport ska kunna ligga till grund för konkret samarbete mellan vattenforskare och beslutsfattare i de värst drabbade länderna.