Gamla gruvor läcker tungmetaller

Från gamla gruvor läcker varje år hundratals ton tungmetaller ut i miljön, trots att stora försök gjorts att hindra det. Ett exempel är den gamla koppargruvan Bersbo utanför Åtvidaberg.

– Resultatet i Bersbo är sämre än man väntat, säger Bert Allard, professor i kemi vid Örebro universitet.

I själva bergskrossen som blivit kvar efter gruvbrytning finns det en hel del metaller kvar. För att hindra att det läcker ut har flera av de stora gamla gruvorna i landet sanerats genom att flera lager av jord, sand och lera lagts ovanpå.

Studier har visat att metallhalterna i fisk i närheten av den gamla gruvan i Bersbo har minskat, men allt är inte frid och fröjd för det. Bert Allard menar nämligen att markkemin där gruvresterna ligger oftast är för sur vilket gör att metallerna, hur väl de än är täckta, kommer att fortsätta läcka ut i miljön.

Ändra kemin 

– Man får ändra kemin, vilket kan vara möjligt. Man kan injicera material och förändra markkemin eller deponikemin. Men det här är litegrann en forskningsuppgift fortfarande.

I och med den enorma prisuppgången på de flesta metaller har en del av de gruvor som en gång lagts ner nu blivit intressanta. I norra Uppland planerar man för fullt för att återigen öppna upp den gamla gruvan i Dannemora.

Pytsa ner i gruvgångarna

Geologen Lennart Falk som är grundare av det nya gruvbolaget där säger att de tänker lösa avfallsproblemet med hjälp av de gamla gruvgångarna och helt enkelt lägga tillbaka avfallet under jord.

– Då bara pytsar man ner sitt skräp där. Och man gör det på ett sådant sätt att eventuella tungmetaller inte kan sprida sig till omgivningen, säger han.

Nya vattenvägar

Bert Allard tror att metoden kan vara bra även om den inte går att tillämpa överallt.
– I princip är det nog en bra metod, på väldigt många ställen.
Är det inte risk att metaller läcker ut i grundvattnet när det ligger så långt ner?
– Jo, det kan det vara. Man får se på den lokala geologin och hur mycket nya vattenvägar man har skapat.

Pelle Zettersten
pelle.zettersten@sr.se