Barn tar ett sinne i taget

Barn upp till 8 år använder ett sinne i taget. De kan inte som vuxna integrera information från olika sinnen. Det visar en nu studie gjord av italienska och engelska forskare.

Forskarna gjode en serie försök med både barn och vuxna där de till exempel fick jämföra klossars storlek med hjälp av både syn och känsel – eller ett sinne i taget.

För de små barnen gjorde det ingen skillnad om flera sinnen användes samtidigt eller ej. Först vid åtta års ålder klarade de att integrera information från olika sinnen och började dra nytta av att använda flera sinnen på en gång.

(Current Biology. David Burr of the University of Florence, Italy, and Marko Nardini at Birkbeck College, University of London, UK)