Korta lemmar ökar risken för demens

Personer med korta armar och ben drabbas i högre utsträckning av demenssjukdomar som Alzheimer, än personer med långa lemmar. Enligt forskarna kan sambandet bero på näringsbrist i unga år, vilket påverkar hur armar och ben och även hjärnan utvecklas.

Eftersom den mest intensiva tillväxtperioden för de här kroppsdelarna och utvecklingen av den del av hjärnan som påverkas mest av Alzheimers sjukdom sammanfaller ville en grupp forskare undersöka sambandet. Därför följde de knappt 3000 personer under fem år och beskriver sina resultat i en studie publicerad i tidskriften Neurology

Studien visar sig att för personerna med kortast armar var det ungefär 1,5 gång troligare att de drabbades av demens. För varje 3 cm längre ben en kvinna hade sjönk risken att drabbas av Alzheimer med 16 procent. För män spelade endast armarnas längd in, för varje 3 cm längre arm minskade deras risk att drabbas av demenssjukdomar med 6 procent.