Varmare klimat värre för djur i tropikerna

En ny studie visar att djuren i tropikerna kan komma att fara än mer illa i ett varmare klimat än djuren som lever runt polerna, även om klimatförändringen spås bli mer extrem på högre breddgrader.

Tropiklevande djur löper större risk att dö ut redan om medeltemperaturen ökar bara en grad eller två. De är nämligen anpassade till en temperatur som håller sig relativt konstant under året och kan ha svårare att ställa om sig.

Hur djur påverkas av en klimatförändring skulle alltså ha mycket mer att göra med deras anpassningsförmåga än om de bor i ett område där medeltemperaturen förväntas stiga mycket eller inte. Det är slutsatsen i studien från forskare vid universitetet i Washington i USA, som publiceras i amerikanska vetenskapsakademins tidskrift Proceedings of the National Academy of Sciences.