Svenskt bolag utvecklar diabetesmedicin

Ett nytt sätt att tackla typ 2-diabetes utvecklas av ett svenskt bioteknikbolag. Nu börjar man rekrytera patienter till kliniska tester av en molekyl som visat lovande resultat i djurförsök.
Patienter med typ 2-diabetes bygger upp resistens mot kroppens insulin, och forskningsbolaget Biovitrum har tagit fram ett preparat som riktas mot ett enzym som har att göra med den resistensen. Det ger en hel del fördelar jämfört med den medicinering som patienterna får idag. Ofta får de ta flera olika mediciner, och ändå slutar medicineringen vanligtvis med att den sjuke måste börja ta sprutor med insulin för att hålla sig vid liv. Johan Kördel, forskningschef på Biovitrum, säger att företagete blivit uppvaktat av flera intresserade samarbetspartners: - Jag tror det är ett 30-tal olika läkemedelsbolag av olika storlek som hört av sig till oss för att diskutera det här projektet.