Polhemspriset till mångsysslaren Ove Öhman

Årets mottagare av Polhemspriset, som delas ut av civilingenjörsförbundet vartannat år, blir Ove Öhman. Det är en 42-årig ingenjör från Uppsala, som ligger bakom innovationer på vitt skilda områden: Allt från DVD-tillverkning till proteinanalyser.
Här är något av det Ove Öhman ligger bakom: Processer för DVD-tillverkning som ligger bakom tillverkning av 400 miljoner DVD-skivor årligen. Ett sensorchip som används för att undersöka proteiners funktion, centralt inom bioteknikforskningen idag. Ett mini-kemilabb, som ryms på en platta stor som en CD-skiva - nåt som används bland annat inom livsmedelsanalys. Polhemspriset omfattar 125 000 kronor och en guldmedalj.