Ett steg framåt mot mindre långlivat kärnavfall

Utbränt kärnbränsle måste slutförvaras på ett säkert sätt i minst 100 000 år. Att förkorta den tiden till kanske 1000 år har länge varit en önskedröm för kärnkraftsforskare. Nu har man tagit ett steg på vägen mot att uppfylla drömmen, hävdar forskarna i det EU-finansierade transmutationsprojektet.
Transmutation, eller omvandling av kärnbränsleavfall, innebär att man får långlivade radioaktiva beståndsdelar att falla sönder och bli till mindre långlivade ämnen. Samtidigt får man ut extra energi. Det här går att göra till exempel i en särskild sorts reaktor. Det svåra är att få metoderna säkra och kostnadseffektiva, och det kanske allra svåraste är att man först måste skilja ämnena i avfallet från varandra och ta bort dom som redan är kortlivade - annars får transmutationen motsatt effekt på dem. Nu har en EU-finansierad forskargrupp, där också svenska forskare ingår, tagit fram en teknik för att separera ämnena på kemisk väg. Under det senaste året har metoden prövats på franskt kärnavfall berättar Jan-Olov Liljenzin, pensionerad professor i kärnkemi från Chalmers och en av forskarna i gruppen. För att det franska parlamentet skall kunna ta ställning till om transmutation skall användas i landets anläggningar har den franska atomenergikommissionen CEA två år på sig att ta fram en modell för säker och effektiv separation och transmutation. Charles Madic, forskningschef på CEA tror att den tidplanen skall hålla.