Ökad produktivitet när chefer slutar detaljstyra

Ett beslut om nedläggning av en fabrik leder ofta till att produktiviteten ökar fram till att fabriken verkligen stänger. Det visar en färsk avhandling från den nya Handelshögskolan vid Örebro universitet.

Magnus Hansson har skrivit avhandlingen:

– Det som har varit väldigt slående är att under nedläggningsperioden så har produktiviteten ökat, och det var något som förvånade mig.

Magnus Hansson har följt produktivitetsstatistiken vid ett antal svenska fabriker där företagsledningen har meddelat att man tänker lägga ner produktionen. Ofta har det varit inom koncerner där tillverkningen i stället får fortsätta någon annanstans.

Beteendet var likt överallt
Överallt har resultatet varit detsamma. Direkt efter beskedet har produktionen snabbt minskat som en chockeffekt, men efter uppgörelser med de anställda om villkoren så har produktionen återhämtat sig och därefter legat över den vanliga nivån ända tills fabriken verkligen stänger. Det här gällde både inom företag som tog stort ansvar för de anställdas fortsatta försörjning och där de inte gjorde det.

När Magnus Hansson djupstuderade tre av arbetsplatserna hittade han en del faktorer som han tror ligger bakom fenomenet.

Fick jobba ostört
Det kan finnas en vilja hos de anställda att ta i extra hårt för att visa att ledningen fattat ett felaktigt beslut om nedläggningen, säger han. Men den enskilt viktigaste faktorn verkar vara att de anställda fick jobba mer ostört:

– Ledningens sätt att agera förändras markant under själva nedläggningsperioden, man slutar styra över daglig verksamhet. Man släpper väldigt mycket frihet till de anställda att organisera sitt arbete, och man ser att vissa anställda tar ett större informellt ansvar än tidigare.

Magnus Hansson tror också att fabriker som inte tänker lägga ner har en del att lära av detta - att produktionen kan öka vid minskad detaljstyrning från ledningen.