Aspar är mer olika än människor

Träd är inte alltid så lika varandra som de kan verka. I alla fall när det gäller generna så kan det skilja mer mellan till exempel två aspar än vad det skiljer i genetik mellan en människa och en schimpans.

Precis som hos oss människor så finns det dessutom genvarianter som gör en del träd mer känsliga för vissa sjukdomar än andra inom samma art.

På senare år har så kallad association mapping fått stort genomslag när man försöker koppla människors genvarianter till sjukdomar, och det är just den här tekniken som forskare vid Umeå universitet nu använt på aspar.

Att kartlägga trädens gener har varit lättare än hos människor, eftersom träd faktiskt är mindre inavlade än vi människor. Deras pollen har haft lättare att spridas långt än vad vi människor historiskt har kunnat färdas för att hitta en partner.