Ibuprofen minskar risk för Alzheimers

Att regelbundet äta smärtstillande tabletter som innehåller ibuprofen tycks minska risken för att utveckla Alzheimers sjukdom. Det hävdar amerikanska forskare från Boston University School of Medicin efter att ha undersökt omkring 50 000 män över 55 år.

De som använde sådana här så kallade NSAID-preparat under en femårsperiod minskade risken för att utveckla Alzheimers med omkring 24 procent.

Forskarna vill dock inte rekommendera långvarig användning av smärtstillande tabletter eftersom dom kan ge andra allvarliga bieffekter, men man vill nu ta reda på vad det är i just de här preparaten som tycks minska risken för Alzheimers.

Rönen presenteras i tidskriften Neurology.