Fiske större orsak till algblomning än övergödning

Den viktigaste orsaken till somrarnas algblomning i Östersjön är inte övergödning utan fisket. Det visar en ny forskarrapport från Fiskeriverket. 

– Det verkar som om större förändringar av fiskenivå för torsk och skarpsill har en större effekt på växtplankton under sommaren, säger Michele Casini, som har lett forskargruppens arbete.

Fisket påverkar alltså algblomningen mer än övergödningen i öppna Östersjön, enligt Michele Casini. Det beror på att fisket har en avgörande betydelse för hela näringskedjan. För när torsken fiskas ner så gynnas skarpsillen eftersom skarpsillen står högt upp på torsken matsedel. Och dagens mycket stora skarpsillsbestånd i Östersjön gör i sin tur livets surt för havets djurplankton, eftersom djurplankton är föda för skarpsillen. Och eftersom djurplankton i sin tur äter växtplankton, alger, så finns det gott utrymme för stora algblomningar när fienden i form av djurplankton är borta.

De här sambanden är kända sen tidigare både från sötvatten och från Svarta havet och från kanadensiska kustvatten, men det är nu första gången som en studie bekräftar sambandet även för Östersjön. Jämförelse av statistik från 1974 till 2006 visar att mängden växtplankton mer beror på fisksamhällets sammansättning än på mängden näringsämnen i vattnet. Och Michele Casini efterlyser en fiskeriförvaltning som ger mer torsk och mindre skarpsill:

– Minskning av skarpsillsbestånd t ex genom ökat fisketryck kan  påverka Östersjöns ekosystem positivt. Det skulle minska somrarnas algblomning och hjälpa torskbeståndet att återhämta sig, säger Michele Casini.

Undersökningen publiceras i tidskriften Proceedings of the Royal Society B.