Majoriteten av svenska 95-åringar psykiskt sjuka

Psykiska sjukdomar, framför allt demens, är något som majoriteten av riktigt gamla människor i Sverige lider av. Så många som två tredjedelar av ett antal 95-åringar i en studie i Göteborg hade någon form av psykisk sjukdom.

Det vanligaste var demenssjukdomar, som fanns hos över hälften av de undersökta personerna. 8 procent av 95-åringarna hade ångestsjukdomar och tre procent hade en psykossjukdom. Studien ingår i en avhandling av överläkare Anna Börjesson-Hansson vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet.