Isbrist hotar sälar

Minskande tillgång till istäckta områden i Östersjön är ett allvarligt hot mot gråsälarnas liv. Det visar en ny studie utförd av forskare vid Naturhistoriska riksmuseet i samarbete med estniska och finska kollegor. När gråsälar föder sina kutar på land är risken att ungen dör mycket högre än när födseln sker på is.

Av de kutar som föds på land dör hela 21 % under perioden då den diar sin mamma. Kutarna som föds och diar på is klarar sig mycket bättre och har en dödlighet på bara 1,5 %. Detta är första gången man vetenskapligt kunnat visa att förändringar i klimatet påverkar sälars reproduktionsförmåga och därigenom möjligheter att klara av framtida populationssvängningar. 

(SR Östergötland)