Allt mindre skillnader mellan Europas kommuner

En europeisk kommun kan idag se ut nästan hur som helst. Men skillnaderna blir allt mindre, eftersom EU kräver en samordning av unionens kommuner.
EU ställer krav på de stater som nu är på väg att bli medlemmar i unionen. Det ska finnas en effektiv lokal och regional administrativ struktur i länderna. - Det här verkar standardiserande, i östeuropa hämtar man förebilder från västeuropa, säger Anders Lidström, statsvetare i Umeå, som har kartlagt de europeiska kommunernas storlek, makt och uppgifter. Men det här behöver enligt Anders Lidström inte betyda att alla kommuner i Europa kommer se likadana ut i framtiden. Inom EU finns nämligen stora skillnader. En EU-kommun kan idag se ut nästan hur som helst. - Det finns kommuner i Frankrike som saknar invånare, och i Irland har kommunerna för oss väldigt ovanliga uppgifter, säger Anders Lidström. Han syftar då på att det där finns kommuner som enbart har ansvar för vård, skola och omsorg medan andra har hand om exempelvis vägar och parker. Anders Lidström tror inte att kommunerna i framtiden kommer se exakt likadana ut. Men utvecklingen går mot en ökad samordning och en ökad direktdemokrati på kommunal nivå, till exempel med beslutande folkomröstningar. - Den rörelseriktningen kommer från Schweiz och finns nu etablerad i Tyskland, säger Anders Lidström. Direktdemokrati på kommunal nivå finns också i många av de nya östeuropeiska demokratierna och prövas också i Stor Britannien.