Historiskt avtal skrivet

Ett historiskt avtal har skrivits i veckan. Den ena parten är ett sydafrikanskt forskningslab. Den andra sanfolket, en folkgrupp på 100 000 individer som representerar sydvästra Afrikas ursprungsbefolkning.
Avtalet rör sig om en bittersmakande grön taggig växt vid namn Hoodia-plantan, som Sanfolket i generationer tuggat på för att dämpa hungerskänslor under långa ökenvandringar utan mat och vatten. Det sydafrikanska forskningslabbet, som delvis finansieras av Sydafrikas regering, tog patent på den substans i plantan som har den hungersdämpande funktionen. Sedan såldes rättigheterna att utveckla ett aptitsänkande läkemedel till det amerikanska läkemedelsföretaget Pfizer. Detta gjordes, helt utan information till sanfolket. Men när de fick kännedom om affären tog de upp ärendet i rättsliga förhandlingar, och fick rätt till sin del. Avtalet som nu skrivs innebär att sanfolket får 6 procent av den vinst som det sydafrikanska forskningslabbet gör på ett eventuellt läkemedel. För sanfolket kan detta komma att innebära miljontals dollar, mycket pengar för en av de fattigaste folkgrupperna i sydvästra Afrika. - Det här beslutet är helt i enlighet med den konvention som antogs vid FN:s miljö- och utvecklingsmöte i Rio 1992. Där slogs fast att traditionella gruppers kunskaper och resurser ska vara respekterade och skyddade från exploatering av andra krafter som stater och företag, säger Carl Gustav Thornström, forskare vid Centrum för biologisk mångfald vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. - Det här en viktig signal till forskare att det inte är okej att ta på sig en grundforskarprofil på olika platser i världen utan att ta hänsyn till de regelverk som finns, säger han och syftar på att det finns ursprungsbefolkningar i exempelvis andra delar av Afrika, Amazonas och Sydostasien som befinner sig i samma situation som sanfolket.